Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirimde bulunulan beyannamelerin, SAP sisteminden uygun formatlarda alınmasını ve beyan edilmesini sağlayan, S/4HANA uyumlu, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı SAP e-Beyanname hazırlama ve bildirimi çözümüdür.

Çözüm kapsamında aşağıdaki beyannameler SAP sisteminde GİB’e beyan edilmek üzere hazırlanır;

Damga Vergisi

KDV - 1

KDV - 2

Muhtasar Beyannamesi

Geçici Kurumlar Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

01.

Beyanname hazırlama ve bildirim süreçlerinin otomatikleştirilmesini ve raporlarla kontrolünü sağlar.

02.

Beyanname kurallarına uygun, muhasebe belgelerinin bildirim öncesinde rapor ekranlarında listelenmesini ve tutarlarının kontrol edilmesini sağlar.

03.

GİB formatına uygun PDF görüntüleme özelliği ile raporun PDF çıktısının alınmasını ve kontrollerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlar.

04.

Hiyerarşik bir biçimde, belge toplamlarının ve oluşturulan bildirimlerin kontrollerini sağlar.

05.

Beyannamede yer almaması talep edilen herhangi bir belgenin kural dışında tutulmasını ve beyana konu olmamasını sağlar.

06.

Manuel müdahele ile beyan edilecek tutarlarda (Örn. kuruş farkı gibi) güncelleme yapılmasını ve beyannamelerde tarihçelendirilerek raporlarının alınmasını sağlar.

07.

XML çıktısında onay stratejileri kullanılarak muhasebe birimi içerisinde iş akışı oluşmasını ve gerekli onaylar alındıktan sonra canlı çalıştırma ile bildirim yapılmasını sağlar.

08.

Tarihçe raporlarıyla, beyanname hazırlanması ve hangi alanlarda revizyon yapıldığı bilgisini raporlar.

09.

KDV tahakkuk kaydının otomatik oluşturulmasını sağlar.

10.

XML çıktılarının GİB portaline otomatik aktarılmasını sağlar.

01.

e-Beyanname hazırlama süreçlerinde, zaman ve kaynak kullanımından tasarruf edin.

02.

Beyannamelerin SAP sisteminden belirli bir sistematikle oluşturulmasını, kontrol edilmesini, raporlanmasını ve beyan edilmesini sağlayın.

03.

Operasyonel verimliliği artırın ve hata yapma riskini düşürün.

04.

Hızlı ve kolay uyarlanabilir yapısıyla, SAP sisteminden beyanname bildirim süreçlerini esnek hale getirin.

05.

Muhasebe kayıtlarınızı, beyanname bildirimlerine uygun hale getirin.