Banka hesap hareketlerinin, bankaların sağlamış olduğu web servisler vasıtası ile  SAP sistemine güvenli bir bağlantı kurularak (HTTPS) anlık aktarılmasını ve otomatik muhasebeleştirilmesini sağlayan çözümüdür.

Bankaların kullanmış olduğu hesap özeti formatına göre (XML), SAP sistemi ile entegrasyon sağlanır. Entegrasyon herhangi bir ek sunucu talep edilmeksizin direkt SAP sistemi ve bankalar arasında gerçekleştir.

01.

Tek ekran üzerinden tüm bankalara ve banka hareketlerine erişimin sağlanır.

02.

Banka hareketlerine anlık erişim sağlayıp otomatik muhasebeleştirilmesinin sağlar.

03.

Ön kayıt, kayıt ayrıştırma gibi özelliklerin tek ekran üzerinden yönetir.

04.

Muhasebe kurallarının bir kez tanımlanması ile muhasebe süreçlerinin otomatikleştirilir.

05.

İşlem ve kullanıcı bazında, muhasebe kayıtlarının kontrol altına alınır ve mükerrer kayıt giriş kontrol edilir.

06.

E-Defter formatına uygun muhasebe kayıtları oluşturulur.

07.

Muhasebe kurallarına uygun olmayan bir işlem kaydı olduğunda, sistemin uyarı verir ve kullanıcıyı muhasebe kuralı yapması konusunda yönlendirir.

08.

Elastik arama yardımıyla, banka hareketi metinlerinde arama yaparak uygun muhasebe kuralları ile eşleştirmesini sağlar.

09.

VKN/TCKN bilgilerinden yararlanarak doğru cari kartının bulunmasını ya da o cari karta ilişkin işlemlerin hariç tutulmasını sağlar.

10.

FIORI ve SAP ekranlarında, anlık nakit akışı ve bakiye raporlarının alınmasını sağlar.

11.

Bankacılık hareketlerinin görüntülenmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması özelinde kullanıcı bazında yetkilendirmeyi sağlar.

01.

Bankacılık işlemlerinde zaman ve kaynak kullanımından tasarruf edin.

02.

Operasyonel verimliliği artırın ve hata yapma riskini düşürün.

03.

Çok sayıda banka ile standart ve güvenli, anlık bağlantı kurun.

04.

Tüm nakit akışı ve raporlama süreçlerini önemli ölçüde basitleştirin.