KDV Kanunu ve KDV Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV mükellefe iade edilmektedir. İade hesabında; iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren doğrudan giderler, (ham madde, yarı mamul v.b.), iade hakkı doğuran işlemle ilişkili olan genel giderler (genel imal ve yönetim giderleri v.b.) ve yine iade hakkı doğuran işlemde kullanılmak şartıyla Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler yer almaktadır.

GİB tarafından belirlenen formatlarda, yukarıda belirtilen kapsamda, KDV İade Raporlarının SAP sistemi içerisinden hazırlanmasını ve bildirimlerinin yapılmasını sağlayan, S/4 HANA uyumlu, FINPRO çözümüdür.

Çözüm detayında aşağıdaki listeler hazırlanır:

İndirilecek KDV Listesi

Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesi

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi

Genel Gider Payı Listesi

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi

Yüklenilen KDV Listesi

01.

Yalnızca al-sat şirketlerinde değil, üretim yapan şirketleri de kapsayacak bir alt yapı sağlar.

02.

Parti, FIFO, PYP, teorik tüketim, fiili tüketim gibi farklı algoritmaları destekler, şirket özelinde uygulanmasını ve aktivasyonunu sağlar.

03.

Dış kaynak ihtiyacı olmadan, listelerin SAP sistemi içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

04.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirttiği formatlarda Yüklenilen KDV listelerini hazırlar.

05.

İade hakkı doğuran işlem türleri dinamik bir biçimde belirlenir ve işlem türlerine bağlı farklı Yüklenilen KDV Listeleri’ni SAP sisteminden alınır.

06.

İşlem türlerine bağlı olarak özet Yüklenilen Vergi raporlaması sağlar.

07.

İade hakkı doğuran genel gider paylarının SAP sistemi içerisinde parametrik bir biçimde hesaplanır.

08.

ATİK hesaplamasını mümkün kılar.

01.

İade KDV hazırlama süreçlerinde, zaman ve kaynak kullanımından tasarruf edin.

02.

İade KDV’ye konu olan işlemleri SAP sistemi içerisinde kontrol edin ve hatalı kurgulanmış süreçlerinize detaylı bir bakış açısı elde edin.

03.

Operasyonel verimliliği artırın ve hata yapma riskini düşürün.

04.

Hızlı ve kolay uyarlanabilir yapısıyla, SAP sisteminden İade KDV Listeleri’nin hazırlanması ve bildirimi süreçlerini esnek hale getirin.