SAP sisteminde, IFRS standartlarına uygun solo ve konsolide raporların alınması için alt yapının kurulmasını ve standartlar kapsamında düzeltme (AJ) ve sınıflama (RJ) kayıtlarının oluşturulmasını sağlayan bir çözüm paketidir.

Çözüm kapsamında aşağıdaki standartlar kapsamında kayıtlar kurallaştırılır ve kayıt altına alınır:

Stoklar

Nakit Akım Tablosu

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar

İnşaat Sözleşmeleri

Vergilendirme

Bölümlere göre Raporlama

Maddi Duran Varlıklar

Kiralama Sözleşmeleri

Hasılat

Personele Sağlanan Faydalar

Yabancı Para Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri

Borçlanma Maliyetleri

İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamalar

Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi

İştiraklerdeki Yatırımlar

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

01.

IFRS standartlarına uygun düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının otomatik olarak atılmasını sağlar.

02.

Uluslararası standartlarda karşılaştırmalı, VUK – IFRS finansal tablolarının SAP sistemi içerisinde hazırlanmasını sağlar.

03.

Stokların IFRS maliyetlerinin, yarı mamül – mamül seviyesinde takip edilmesini, karlılık raporlarının VUK – IFRS karşılaştırmalı oluşturulmasını sağlar.

04.

Ertelenmiş vergiye ilişkin tüm detayların, SAP sistemi içerisinde hazırlanmasını ve muhasebe kayıtları otomatik atılmasını sağlar.

05.

Düzeltme ve sınıflama kayıtlarında ek bir ihtiyaç gerektiğinde, uyarlama ekranlarına doğrudan erişim sağlamanızı ve hesap bakımı yapmanızı sağlar.

06.

Manuel takip edilmesi gereken kayıtların, toplu halde aktarılması için bir ara yüz sunar.

01.

IFRS raporlarının hazırlanmasında, zaman ve kaynak kullanımından tasarruf edin.

02.

IFRS raporlamalarının, SAP sistemi içerisinde belirli bir sistematik ile oluşturulmasını ve kontrol edilmesini sağlayın.

03.

Operasyonel verimliliği artırın ve dış kaynak kullanımını minimuma indirin.

04.

Her an erişilebilir ve kişi bağımsız bir raporlama alt yapısına ulaşın.

05.

SAP sistemini ve muhasebe kayıt kurallarını, IFRS standartlarına uygun hale getirin.